НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ГУРАВ ОНӨААТҮГ

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Дүүргийн хариуцсан хороодын хог тээвэрлэлтийг хурдан шуурхай үзүүлж, хоггүй цэвэр орчныг бүрдүүлж иргэдэд амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх.

ЗОРИЛТ

Иргэдийн ая тухтай, эрүүл орчинд амьдрах, ажиллах нөхцлийг хангаж,хотын өнгө төрхийг орчин үеийн хөгжлийн өндөр түвшинд хүргэх.

ЧИГ ҮҮРЭГ

Дүүргийн хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлж, хог хаягдлыг цуглуулж, тээвэрлэх ажлыг хийж гүйцэтгэх

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Иргэд, ААНБайгууллагатай хог тээврийн гэрээ хийх.

Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх

Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн цэвэрлэгээ

Хог хаягдлын хураамжийг төвлөрүүлэх

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Т.ЭНХЖИН
Дарга
Утас: 99778288 98227045
enkhjin9977@gmail.com
С.ПҮРЭВНЯМ
Ерөнхий менежер
Утас: 98227045
nug3@bzd.ub.gov.mn
А.ТӨГӨЛДӨР
Оффис менежер
Утас: 96114410
nug3@bzd.gov.mn
Х.УУГАНБАЯР
Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн ажилтан
Утас: 99759025
N.U.Gazar3@yahoo.com
  

ХОЛБОО БАРИХ

Байгууллагын цахим шуудан: n.u.gazar3@gmail.com

Байгууллагын фейсбүүк пейж хуудас:  Баянзүрх нийтлэг үйлчилгээ гурав

ХАЯГ БАЙРШИЛ