НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ДӨРӨВ ОНӨААТҮГ

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Дүүргийн хариуцсан хороодын хог тээвэрлэлтийг хурдан шуурхай үзүүлж, хоггүй цэвэр орчныг бүрдүүлж иргэдэд амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх.

ЗОРИЛТ

Иргэдийн ая тухтай, эрүүл орчинд амьдрах, ажиллах нөхцлийг хангаж,хотын өнгө төрхийг орчин үеийн хөгжлийн өндөр түвшинд хүргэх.

ЧИГ ҮҮРЭГ

Дүүргийн хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлж, хог хаягдлыг цуглуулж, тээвэрлэх ажлыг хийж гүйцэтгэх

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Иргэд, ААНБайгууллагатай хог тээврийн гэрээ хийх.

Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх

Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн цэвэрлэгээ

Хог хаягдлын хураамжийг төвлөрүүлэх

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

П.ДЭЛГЭРДАЛАЙ
Захирал
Утас: 99085623
p_delee@yahoo.com
М.ЭНХТАЙВАН
Ерөнхий менежер
Утас: 96678782
cskotaivanaa@gmail.com
М.ӨГӨӨДЭЙ
Ерөнхий нягтлан бодогч
Утас: 88087875
m.ugeede@yahoo.com
Б.ГАНЗУЛ
Хүний нөөцийн менежер
Утас: 97143233
zulaagmnm9@gmail.com
Э.ГАНСҮХ
ХАБ-ын инженер
Утас: 88043242
nug4@bzd.ub.gov.mn
Н.СОЛОНГО
Архив, бичиг хэрэг
Утас: 99507020
nugdorov@gmail.com

З.Түвшинбаяр
ОФФИС МЕНЕЖЕР
Утас: 88533858
nugdorov@gmail.com

  

ХОЛБОО БАРИХ

Байгууллагын цахим шуудан: nugdorov@gmail.com

Байгууллагын фейсбүүк пейж хуудас:  Баянзүрх нийтлэг үйлчилгээ дөрөв

ХАЯГ БАЙРШИЛ