ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Баянзүрх дүүргийн хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчин, түүх соёлын үнэт зүйлсийг болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, гамшгаас хамгаалах албадын хүч хэрэгслийн чадавхийг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн аюулгүй амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино

ЗОРИЛТ

Сургалтын үр нөлөө, алба хаагчдын сэтгэл зүйн бэлтгэл, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлж, эерэг хандлагыг төлөвлүүлэх

Албаны техник, багаж тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах

ЧИГ ҮҮРЭГ

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгууллага, иргэдийн барилга байгууламж, объектын гал түймрийн аюулгүй байдлын хяналт шалгалтыг зохион байгуулж Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн “Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт” гаргах;

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулахад бүрдүүлэх материал

        Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

– Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулах тухай хүсэлт (Албан бланк)

– Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

– Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулсан Улсын комиссын дүгнэлт

– Объектын гадна талын өнгөт фото зураг (Хүсэлтэд хэвлэж хавсаргах)

       Иргэн:

– Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулах тухай хүсэлт

– Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

– Түрээслэдэг бол Түрээсийн гэрээ

– Объектын гадна талын өнгөт фото зураг (Хүсэлтэд хэвлэж хавсаргах)

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

М.ПҮРЭВЖАВ
Хэлтсийн дарга
Утас: 88887202
m.purevjav.bzd@nema.gov.mn
Ц.МӨНХБААТАР
Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч
Утас: 90107000
bayanzurkh.ontsgoi.hynalt2019@gmail.com
Р.БАЯНЖАРГАЛ
Хэлтсийн орлогч, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч
Утас: 88028975
R.Bayamjargal0120@gmail.com
С.БЯМБАСҮРЭН
Бичиг хэрэг-архивын эрхлэгч
Утас: 89045055
byambaa.bzd0723@gmail.com
О.НЯМЖАРГАЛ
Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч
Утас: 88165770
nyamjargaldelgermaa@gmail.com
Ж.ӨНӨРЖАРГАЛ
Ахлах нягтлан бодогч
Утас: 99062037
unuruu_06@gmail.com
С.БАЯРМАА
Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 99009567
S.bayarmaa567@gmail.com
У.МЯГМАРСҮХ
Гамшгийн удирдлага, үнэлгээ дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 88020894
umiigaa841@gmail.mn
Э.ПҮРЭВ-ОЧИР
Ангиллын сургалт, сурталчилгаа бие бүрэлдэхүүний сургалт хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 99191477
epurevpchir81@gmail.com

ХОЛБОО БАРИХ

УТАСНЫ ДУГААР: 51-262741

ХАЯГ БАЙРШИЛ