СОЁЛЫН ОРДОН

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Соёлын ордны эрхэм зорилго нь нийслэлийн баянзүрх дүүргийн хүн амд үзүүлэх соёлын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, гоо зүйн болон уран сайхны боловсрол, мэдрэмж, мэдлэгийг дээшлүүлэх, нийтийн соёл урлагийг хөгжүүлэх, соёлын үнэт зүйлсийг өвлүүлэн эзэмшүүлэх, соёлын олон талт үйл ажиллагааг жигд чанартай зохион байгуулахад оршино.

ЗОРИЛТ

ЧИГ ҮҮРЭГ

  • Соёлын ордон нь дүүргийнхээ хороодын соёлын танхимуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлага, соёл урлагийн мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллах
  • Байгууллага, хамт олон, ардын авьяастнуудын бэлтгэсэн уран бүтээлийг хянах, ур чадвар, уран сайхны байдалд мэргэжлийн зөвлөгөө үнэлэлт өгөх
  • Соёлын биет болон биет бус өвийг эрэн сурвалжилж олж тогтоох, бүртгэх, хадгалж хамгаалах, сурталчлах, сэргээн засварлах, өвлүүлэн уламжлуулах, эзэмших, ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн хүрээнд мэргэжлийн ур чадвар, үйлчилгээний өндөр түвшинд зохион байгуулах
  • Өөрийн орны болон дэлхийн соёл урлагийн дэвшилтэт ололт, урлаг, утга зохиолын бүтээлийг нийтийн хүртээл болгоход дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх хүн амын гоо зүй, уран сайхны мэдлэг мэдрэмжийг дээшлүүлэх
  • Соёл чөлөөт цагийн ажлыг хүн амын эрэлт хэрэгцээ хүсэл сонирхол насны онцлогт тохируулан оновчтой олон арга хэлбэрээр мэдээллийн нээлттэй ил тод байдлыг хангаж зохион байгуулах
  • Нутаг дэвсгэрийн хүн амыг соёлын төрөл бүрийн арга хэмжээ, үйлчилгээнд хамруулах соёлын үйлчилгээг нийтийн хүртээл болгох
  • Иргэдийн дунд зохиох соёл чөлөөт цагийн ажлын төлөвлөгөөг холбогдох бусад байгууллагуудтай хамтран боловсруулж хэрэгжүүлэх
  • Сонирхогчдын клуб, хамтлагт иргэдийг өргөнөөр хамруулж авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, олон улс, улс, орон нутгийн чанартай уралдаан, наадамд ардын авьяастнуудыг бэлтгэж оролцуулах
  • Дүүргийн бүх шатны боловсролын байгууллагуудтай хамтран хүүхэд, залуучуудад гоо зүйн мэдлэг, боловсрол олгох чиглэлээр сургалт, дугуйлан дамжаа хичээллүүлэх
  • Үндэсний уламжлалт ёс заншил гэр бүлийн соёл, хүмүүжлийн уламжлалыг дээдлэн, удам угсаагаа мэдэх, угийн бичиг хөтлүүлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Соёл, урлаг, олон нийтийн сургалт, урлагийн тоглолт арга хэмжээг зохион байгуулах 500 хүний суудалтай үзвэрийн их танхим, 200 хүний багтаамжтай нийтийн бүжгийн танхимаар Нийслэл, Дүүргийн засаг даргын Тамгийн газар, харьяа хэлтэс албадууд Дүүргийн Төрийн байгууллагууд, бусад ТББ  байгууллагуудтай хамтран ажилладаг

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Л.РЭНЧИННЯМ
Дарга
Утас: 88880247
rinchinnyam@gmail.com
С.БОЛОРТУЯА
Нягтлан бодогч, Аудитор
Утас: 88114287
boloroo_13@yahoo.com
Б.ЦЭЦЭГМАА
Менежер
Утас: 99382738
halhjor@yahoo.com
Г.МӨНХ-ОД
Бичиг хэрэг Архивын ажилтан
Утас: 99665586
Od_odko55@yahoo.com
Х.ДАШЦЭРЭН
Нярав
Утас: 95031143
urtnasanbaigalmaa08@gmail.com
Б.УЯНГА
Хүний нөөцийн, сургалт хариуцсан ажилтан
Утас: 80317272
Ukanaa212@gmail.com
Г.БАТСҮХ
Зохион байгуулагч
Утас: 99195408
urtnasanbaigalmaa08@yahoo.com
  

ХОЛБОО БАРИХ

УТАСНЫ ДУГААР: 11-480812

ХАЯГ БАЙРШИЛ