ДҮҮРГИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Дүүргийн хөгжлийн төв нь Эрүүл аюулгүй тав тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн, оюунлаг, бүтээлч, хөдөлмөрийг дээдэлсэн иргэдтэй алс ирээдүйн хөгжил дэвшилд тэмүүлсэн Нийслэлд тэргүүлэх дүүрэг болгон хөгжүүлэхэд оршино.

ЗОРИЛТ

Дүүргийн хөгжлийн төв нь Дүүргийн ирээдүйн эдийн засаг, нийгмийн хөгжил дэвшлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд санаачлагч манлайлагч нь байж, иргэд залуу хойч үе нь ирээдүйдээ итгэлтэй, зорилго тэмүүлэлтэй Нийслэлдээ тэргүүлэгч дүүрэг болгох.

Хөгжлийг бүтээхэд хүн бүрийн ОРОЛЦОО чухал!

Ирээдүйг бүтээхэд иргэн бүрийн ҮҮРЭГ чухал!

ЧИГ ҮҮРЭГ

Олон нийтэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулах, судалгааны ажил хийх, эрх бүхий байгууллагыг шаардлагатай судалгаа, мэдээллээр хангах санал дүгнэлт гаргах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгөх, улсын болон орон нутгийн төсөв, бусад эх үүсвэрийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт тавих, тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлыг зохих зөвшөөрөл, зураг төсөл, стандарт, техникийн нөхцөлийн дагуу гүйцэтгүүлэх, санхүү төсвийг оновчтой зөв зарцуулах, Сууц өмчлөгчдийн холбоо /цаашид “СӨХ “ гэх/, Иргэдийн бүлгийн оролцоонд тулгуурлан эрүүл аюулгүй тав тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн эзэмшил ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах чиг үүрэг бүхий ОНӨААТҮГ юм.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Олон нийтэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулах, судалгааны ажил хийх, эрх бүхий байгууллагыг шаардлагатай судалгаа, мэдээллээр хангах санал дүгнэлт гаргах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгөх, улсын болон орон нутгийн төсөв, бусад эх үүсвэрийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт тавих, тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлыг зохих зөвшөөрөл, зураг төсөл, стандарт, техникийн нөхцөлийн дагуу гүйцэтгүүлэх, санхүү төсвийг оновчтой зөв зарцуулах, Сууц өмчлөгчдийн холбоо /цаашид “СӨХ “ гэх/, Иргэдийн бүлгийн оролцоонд тулгуурлан эрүүл аюулгүй тав тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн эзэмшил ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ж.ЭНХБААТАР
Дарга
Утас: 99080106
enkhbaatar.j@bzd.ub.gov.mn
С.ОДОНЦЭЦЭГ
СӨХ хариуцсан албаны ахлах
Утас: 99191130
Odnoosodov@gmail.com
Б.НИНЖБАДГАР
Зохион байгуулагч
Утас: 95952318
ninjbadgar4@gmail.com

Б.БОЛОРМАА
Нарийн бичиг
Утас: 92082255
bzdkhugjliintuv1@gmail.com

Б.БУЯНЖАРГАЛ
Сургалт судалгааны албаны ахлах мэргэжилтэн
Утас: 80009757
buynaabyambasuren@gmail.com
 

ХОЛБОО БАРИХ

Холбогдох утасны дугаар: 70174747

Байгууллагын фэйсбүүк пэйж хуудас: https://www.facebook.com/bzdkhugjliintuv

ХАЯГ БАЙРШИЛ