АЛБАН БУС-НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Дүүргийн хүн ам, иргэдэд хэрэгцээтэй боловсролыг тасралтгүй олгох орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, амьдралынхаа туршид шаардагдах мэдлэг чадвар, зан чанарыг олгох, улмаар ямарч  орчин нөхцөлд өөртөө итгэлтэй, бүтээлчээр хэрэглэж чадах чадамжийг суулгах замаар хувь хүнийг нийгэмд идэвхтэй байр суурь эзлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, чадваржуулж,  тасралтгүй боловсрол  олгоход оршино.

ЗОРИЛТ

Бүх насны иргэдийн насан туршийн боловсролын үнэ цэнэ, үзэл санаа, тасралтгүй байдлыг хангаж, бүх нийтийн ойлголт хандлага, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, тэгш боломжийг хангасан чанартай боловсролыг насан туршдаа суралцах боломжоор хангана.

ЧИГ ҮҮРЭГ

  • Дүүргийн хэмжээнд сургууль завсардалтыг бууруулах
  • Завсардсан суралцагчдад боловсрол нөхөн олгох сургалтыг зохион байгуулах
  • Бүх насны иргэдэд хүссэн агуулгын хүрээнд үнэ төлбөргүй сургалт зохион байгуулах
  • Сургалтаар дүүргийн иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Боловсрол нөхөн олгох сургалтад хамрагдахад бүрдүүлэх материал:

– Суралцаж байсан бол боловсролын бичиг баримт;

– Суралцаж байгаагүй бол төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх.

БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Боловсрол нөхөн олгох сургалтад хамрагдахад бүрдүүлэх материал:

– Суралцаж байсан бол боловсролын бичиг баримт;

– Суралцаж байгаагүй бол төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх.

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Б.БОЛОРМАА
Захирал
Утас: 89068902
bltbolor@gmail.com

Б.ОЮУН-ЭРДЭНЭ
Иргэдийн сургалт хариуцсан менежер
Утас: 90786979
bayanzurkh_ub@ncle.edu.mn
С.УНДАРМАА
Дүйцсэн хөтөлбөр хариуцсан менежер /нярав хавсарсан/
Утас: 99836970
bayanzurkh_ub@ncle.edu.mn
Д.ЭНХЗАЯА
Нийгмийн ажилтан
Утас: 86870616
zaya616na@gmail.com
У.УУГАНБАЯР
Нягтлан бодогч
Утас: 90533388
sanxuuch@gmail.com
Г.НАРАНЗУЛ
Сэтгэл зүйч
Утас: 99800918
Nara00305@gmail.com
Б.УРАНТУЯА
Архив, бичиг хэргийн ажилтан
Утас: 96891414
urnaa100@yahoo.com
  

ХОЛБОО БАРИХ

УТАСНЫ ДУГААР: 70400888

ХАЯГ БАЙРШИЛ