БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС

ТАНИЛЦУУЛГА

ЗОРИЛГО

Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, боловсролын тухай багц хууль, бусад хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, боловсролын үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх замаар дүүргийн боловсролын хөгжлийг хангах таатай орчныг бүрдүүлэхэд оршино.

ЗОРИЛТ

ЧИГ ҮҮРЭГ

Боловсролын үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй хүргэх

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гадаадад суралцах хүсэлтэй тус дүүргийн ЕБС-ийг төгссөн сурагчдад дараах шаардлагатай бичиг баримт: суурь боловсролын гэрчилгээ, бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх, иргэний үнэмлэх  гаргаж өгдөг.

Суурь боловсролын гэрчилгээ, Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхээ гээсэн тохиолдолд нөхөн олгох

БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Б.ГАНБАТ
Хэлтсийн дарга
Утас: 88002357
bzd_bh@edub.edu.mn

Л.МӨНХЖАРГАЛ
Нярав, архив, бичиг хэргийн ажилтан
Утас: 80850522
muujii_ujin0823@yahoo.com

Ш.АРИУНБОЛД
Статистик мэдээлэл, цахим технологи, мэдээллийн сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Утас: 99931373
bzd_bh@edub.edu.mn
Д.МӨНХТАЙВАН
Боловсролын салбарын төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Утас: 99733181
dalantainmunkhtaivan@gmail.com
Г.АЛТАНЦЭЦЭГ
Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, сурах бичиг, сургалтын орчин хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 99150815
ts.ehkhtuya0824@gmail.com
Ц.ЭНХТУЯА
Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 99057516
ts.Enkhtuya0821@gmail.com

Т.ЦЭРЭНХАНД
Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 99227891
bzd_bh@edub.edu.mn

С.БАТБАЯСГАЛАН
Хоол, хүнсний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 99653346
sbaysa4@gmail.com

Н.ЛХААЖАВ
Хүүхдийн хөгжил хамгаалал, сурах бичиг, сургалтын орчин хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 91551010
bzd_bh@edub6edu.mn

С.БОЛДСҮХ
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 96001014
bzd_bh@edub.edu.mn

Л.АЛТАНЦЭЦЭГ
Хөрөнгө оруулалт, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн, нягтлан бодогч
Утас: 94101881
bzd_bh@gmail.com
 

ХОЛБОО БАРИХ

УТАСНЫ ДУГААР: 70104005

ХАЯГ БАЙРШИЛ