БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ 2-Р ХОРОО

ТАНИЛЦУУЛГА

БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1965 оны 4 дүгээр сарын 14-ний 79 дүгээр зарлигаар Улаанбаатар хотны АДХГЗ-ны 1979 оны 26 дугаар тогтоолоор ОСГ-ны хороог шинээр зохион байгуулахад Найрамдлын районы 2 дугаар хороо 514 өрх, 2747 хүн амтайгаар байгуулагджээ. Одоогоор 28 га газар нутагтай, 11700 хүн амтай. Нийт хүн амын 40% хувь нь орон сууцанд, 60% гэр хороололд амьдардаг гэсэн судалгаа бий.
Манай хорооны эрхэм зорилго бол Чадварлаг, соёлтой хүнд сурталгүй, авлига хээл хахуульгүй хамт олноор багаа бүрдүүлж иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, тэгш хүртээмжтэй хүргэж, төрийн болон хувийн байгууллагуудтай уялдаа холбоотой хамтран ажиллах юм.
Манай хороо 2023 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрийн байдлаар 11700 хүн амтай байна. Нийт хүн амын 40% хувь нь орон сууцанд, 60% гэр хороололд амьдардаг гэсэн судалгаа бий.
Манай 2 дугаар хороонд Ерөнхий боловсролын 45 дугаар цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулдаг.

АЖИЛЧИД

Манай хороо 16 хэсэгтэй, нийт 20 албан хаагч төрийн анхан шатны үйлчилгээг иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.

Б.ХАСБААТАР
Засаг дарга
Утас: 96219595
Begzhasbaatar54@gmail.com

Д.ЭНХЗАЯА
Зохион байгуулагч
Утас: 80028812
Peacefortuna.0304@gmail.com

Б.ЭРДЭНЭЦЭРЭН
Зохион байгуулагч
Утас: 80766576
b.erdenetseren0317@gmail.com

Г.ДЭЛГЭРСАЙХАН
Нийгмийн ажилтан
Утас: 95118390
Ananawid70gmail.com

Б.БУЛГАНЖАРГАЛ
Олон нийттэй харилцах ажилтан
Утас: 90958080
Bulgaazaya165@gmail.com

М.ГАНЧИМЭГ
Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Утас: 99984304
mganaa4304@gmail.com

 

 

ХАМТАРСАН БАГ

Манай хамтарсан баг нь Засаг захиргаа, нутас дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль , Гэр бүлийн тухай хууль, Гэр бүл хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд гэр бүлийн болон хүүхдийн эерэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, хохирогчийг хамгаалах, нөхөн сэргээх үйлчилгээг хорооны түвшинд цогц байдлаар үзүүлж, хүний эрх, хүүхдийн эрхэд суурилсан, гэр бүлд түшиглэх үндсэн зарчмыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

ХАМТАРСАН БАГИЙН АХЛАГЧ: Хорооны Засаг дарга Б.Хасбаатар

КЕЙС  МЕНЕЖЕР: Хорооны нийгмийн ажилтан Г.Дэлгэрсайхан

ГИШҮҮД:

  • Цагдаагийн хэсгийн байцаагч Б.Нарандаваа
  • Хорооны халамжийн мэргэжилтэн  М.Ганчимэг
  • Миний зөвлөх” ӨЭМТ-н нийгмийн ажилтан    Д.Цэрэнням
  • ДЗОУБ-ыг төслийн зохицуулагч Э.Золжаргал
  • 97-р сургуулийн нийгмийн ажилтан
  • 48-р сургуулийн нийгмий ажилтан
  • 102-р сургуулийн нийгмийн ажилтан

БЗД 2 хорооны хамтарсан баг нь БЗД –ийн 2021, 2022 оны шилдэг хамтарсан баг, 2021 онд нийслэлийн ГХУССЗ-өөс шалгаруулсан шилдэг хамтарсан баг шагнал тус тус хүртсэн.

ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны 2011-2012 онд Тус өрхийн эрүүл мэндийн төв нь албан ёсны бүртгэлтэй болон түр оршин суугч 3831 өрхийн 0-5 насны 1528, 6-16 насны 1769, 16-49 насны эмэгтэйчүүд 4225, 60-аас дээш насны 543 нийт 13042 хүн амд 8 дах жилдээ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. Манай өрхийн эрүүл мэндийн төв нь иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай, тэгш хүртээмжтэйгээр хүргэж байна.

Бүтэц зохион байгуулалтын хувьд Дарга, их эмч 7, сувиалгч-8, эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан-1, ня-бо-1, жолооч-1, үйлчлэгч-1, хөтөч 1 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна.

ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны Цагдаагийн хэлтэс нь нийт 3 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Манай цагдаагийн хэлтэс гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг.

ХОЛБОО БАРИХ

ХОРООНЫ УТАСНЫ ДУГААР: 11-450352

ХОРООНЫ ЦАХИМ ХАЯГ: https://www.facebook.com/groups/199103405138327/

ХАЯГ БАЙРШИЛ