Сонгуулийн ил тод байдал
1
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-204 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

2021-05-12

1
Хэсгийн хороодын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

2021-05-09

1
О.Одхүү, Г.Дөлгөөн нарын сонгуулийн хорооны ажилтнаар томилох тухай

2021-05-05

1
Хэсгийн хороодын гишүүдийн тоог тогтоох тухай

2021-05-04