Гаргасан шийдвэрүүд
1
А/66 Комисс томилох тухай

2021-07-24

1
A/361 - Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааны хувийн хэрэг бүрдүүлэх, хөтлөх, архивлах журам батлах тухай

2019-09-19

1
A/10 - Хөрөнгө оруулалт, бутээн байгуулалтын төв" ОНӨААТҮГ-ын бүтэц, орон тоо батлах тухай

2020-01-05

1
A/03 - Баянзүрх дүүргийн ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд хэрэглэх хэийн боов нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2019-01-09

1
A/05 - Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай

2020-01-13

1
A/09 - 2020 оны "Залуучуудын хөгжлийг дэмжих жил" болгон зарлах тухай

2020-01-14

1
Баянзүрх дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр дүүргийн 20 дугаар хорооны ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2020-01-14

1
A/21 - "Хоггүй шинэлцгээе" аян зохион байгуулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020-01-23

1
A/23 - Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх зам, замын байгууламжийн цэвэрлэгээ үйлчилгээний хуваарь батлах тухай

2020-01-28

1
A/26 - Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020-01-29

1
A/34 - Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай

2020-02-03

1
A/36 - "Ёс зүйн зөвлөл" байгуулах тухай"

2020-02-04

1
А/09 Журам батлах тухай

2021-01-19

1
А/12 Зөвлөл байгуулах тухай

2021-02-02

1
А/33 Төрөөс хариуцах цэвэр бохир усны төлбөрийг хуваарилан олгох тухай

2021-03-23