онцлох мэдээ

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын харьяа хэлтэс, албад

Жуковын талбайд иргэд олон нийтэд зориулсан соёл урлагийн арга хэмжээг зохион байгуулсаар байна.

Валютын ханшийн мэдээ