Вакцинжуулалттай холбоотойгоор олон нийтийн дунд эргэлзээ төрүүлсэн нийтлэг асуултын хариултыг та бүхэнд хүргэж байна

Та бүхэн энэхүү мэдээллийг бусаддаа шэйр хийж илүү олон иргэнийг вакцинжуулалтын талаарх зөв ойлголттой болгоход туслаарай.

Сайхан цагийн төлөө хамтдаа!!