онцлох мэдээ

Баянзүрх эко тохижилтоос одоогийн байдлаар 18тн давс, 40тн бодис зарцуулж цас, мөс, халтиргаа, гулгааг арилгах ажлыг хийж байна

Өдрийн 8 бригадаар ажиллаж явган замын цас цэвэрлэгээ, цас овоолгын ачилт хийж байна.
Мөн Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын төвөөс 29-р хорооны гарсан халианд арга хэмжээ авч ажиллаж байна.

Валютын ханшийн мэдээ